كل عناوين نوشته هاي عليرضا

عليرضا
[ شناسنامه ]
خداوندا... ...... دوشنبه 94/1/3
my dreams ...... پنج شنبه 93/12/7
خاموشي لبم نه ز بي دردي و رضاست ...... چهارشنبه 93/11/22
من به جبر مطلقِ تو ...... يكشنبه 93/11/19
شيرين ترين شيرين هم که باشي.. ...... يكشنبه 93/7/13
من به اين ثانيه ها دلشادم..... ...... يكشنبه 93/7/13
  ==>   ليست آرشيو شده ها